Termeni si conditii Concurs Abonare Newsletter

REGULAMENTUL CAMPANIEI

„„Aboneaza-te la newsletter si castiga voucherele Il Passo “”

ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei “ Aboneaza-te la newsletter si castiga voucherele Il Passo ! “ (denumita in continuare “Campania”), este S.C. Pestos SRL. cu sediul social in str. Alexandru cel Bun, nr. 9, Iasi, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J22/146/1999, CUI RO 11547381, avand punctul de lucru in Bd-ul Iuliu Maniu 105C, sector 6, Bucuresti.

DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE

Campania “ Aboneaza-te la newsletter si castiga voucherele Il Passo ! “ este valabila in perioada 10.10.2017 ora 00.00 – 09.11.2017 ora 23.59. Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei, EXCLUSIV pe site-ul web www.ilpasso.ro

PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

La campania “ Aboneaza-te la newsletter si castiga voucherele Il Passo ! “ poate participa orice persoana fizica sau juridica ce se aboneaza la Newsletter-ul Il Passo a website-ului www.ilpasso.ro/concurs-newsletter incepand cu data de 10.10.2017. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.

Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana , in cazul persoanelor fizice, si in cazul persoanelor juridice, sa fie persoane juridice romane cu sediul pe teritoriul Romaniei.

Participantii trebuie sa aiba varsa de 18 ani impliniti la data inceperii concursului.

Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea;

Angajatii Organizatorului, precum si rudele de grad 1, 2 si 3 ale acestora nu au dreptul sa participe in Campanie.

MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a participa la Campania “ Aboneaza-te la newsletter si castiga voucherele Il Passo ! ”, orice persoana interesata trebuie sa se aboneze la Newsletter-ul ilpasso.ro , prin formularul de inscriere special creat www.ilpasso.ro/concurs-newsletter, incepand cu 10 octombrie 2017 si pana in ziua de 09 noiembrie 2017. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.

Pentru a se abona la newsletter, participantul trebuie sa completeze toate campurile prezente in formular, folosind doar modalitatea de abonare la Newsletter-ul ilpasso.ro existent in pagina www.ilpasso.ro/concurs-newsletter.

Fiecare adresa de e-mail inscrisa participa o singura data la inscrierea in Campanie.

Prin inregistrarea in Campanie, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.

PREMII

Premiile Campaniei sunt:

5 Vouchere cadou Il Passo in valoare de 400 lei cu TVA inclus

Fiecare Voucher Cadou poate fi utilizat exclusiv pentru cumparaturi pe website-ul www.ilpasso.ro , exclusiv pentru produse de incalytaminte si genti Il Passso din colectia Toamna Iarna 2017 fara reducere.

20 Vouchere cadou Il Passo constand intr-o reducere de 30% din pretul oricarui produs de incaltaminte si genti Il Passo, exclusiv din colectia Toamna Iarna 2017, fara reducere.

Fiecare Voucher Cadou poate fi utilizat exclusiv pentru cumparaturi pe website-ul www.ilpasso.ro , exclusiv pentru produse din categoria ncaltaminte si genti Il Passso din colectia Toamna Iarna 2017

Voucherul Cadou obtinut de castigator este transmisibil. Voucherul Cadou nu poate fi cumulat cu un alt Voucher Cadou pentru plata unei comenzi sau cu Cardul de Fidelitate IL PASSO

Pentru a beneficia de reducerea Voucherul Cadou, castigatorii persoane fizice sau juridice, vor introduce codul unic de Voucherul Cadou primit prin e-mail, in comanda noua inregistrata.

Un Voucher Cadou poate fi folosit pentru o singura comanda. In cazul in care valoarea comenzii este mai mica decat valoarea Voucherului Cadou, diferenta nu se reporteaza.

 

Reducerea aferenta Voucherului Cadou este valabila doar la achizitia produselor listate pe www.ilpasso.ro

Un Participant poate castiga cel mult unul dintre premiile Campaniei.

 

 

EXTRAGERE CASTIGATORI

 

Fiecare castigator desemnat va primi 1 (un) Voucher Cadou, cu valoarea Voucherului castigat.

Fiecare castigator e extras în funcție de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.random.org

Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul ilpasso.ro, acesta nu va mai participa  la Campanie si, implicit, in extragere.

Organizatorul va contacta prin e-mail/telefonic castigatorii, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea lor. Daca in urma acestei incercari, castigatorul nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt castigator din cele doua rezerve extrase in cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma acestei incercari, niciun castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa va desemna alt castigator prin mecanismul de mai sus. Organizatorul va publica numele castigatorului in cadrul Newsletter-ului Il Passo si pe pagina de concurs.

 

ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte.

 

VALIDAREA CASTIGATORULUI

Validarea Castigatorului se va face pe baza adresei de e-mail si a cartii de identitate

 

TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul http://www.ilpasso.ro/regulament-concurs

 

FORTA MAJORA

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin regulament.

 

PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Participarea la aceasta Campanie confirma acceptarea neconditionata a fiecarui Participant ca datele sale cu caracter personal sa poata fi facute publice si folosite de organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.).

Prin participarea la Campanie, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului etc.

Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le considera necesare.

Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior.

.

 

TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea 677/2001 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

LITIGII

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti teritoriale.

 

ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website- ul www.ilpasso.ro/regulament -concurs

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.), cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor înainte de a intra în vigoare prin intermediul website-ului www.ilpasso.ro